ZSSolec

Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą
ul. Łoteckiego 24,
Solec nad Wisłą

Obserwuj nas:

EGZAMIN KOŃCOWY OPW

W dniu 29 lutego 2024 r. odbył się w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą egzamin końcowy Oddziału Przygotowania Wojskowego dla IV klasy uczestniczącej w programie MON OPW. Egzamin został podzielony na dwie części teoretyczną w formie testu z pytaniami dotyczącymi zagadnień realizowanych wg programu na zajęciach z przygotowania wojskowego w pierwszych trzech latach nauki i obozu szkoleniowego odbytego w czwartym roku nauki. Część praktyczna została przeprowadzona na terenie obiektu szkoły oraz wydzielonego terenu ćwiczebnego za halą gimnastyczną. W zakres egzaminu praktycznego wchodziły zagadnienia z: taktyki, szkolenia strzeleckiego, szkolenia medycznego, terenoznawstwa, szkolenia inżyniersko-saperskiego, OPBMR oraz musztry i znajomości regulaminów wojskowych. Do egzaminu przystąpiło 14 uczniów, którzy uzyskali pozytywne wyniki z obu części egzaminu szkolenia wojskowego na poziomie szkoły średniej. Egzamin został przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną z 4 Pułku Saperów z Dęblina, Wojskowego Centrum Rekrutacji z Radomia oraz Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą. Imienny skład komisji przedstawiał się następująco: por. Emilia Mich – przewodnicząca, ppor. Monika Wodecka – członek, mgr inż. Tomasz Krzyczkowski – sekretarz, oraz instruktorzy: plut Mirosław Dukielski, st.kpr. Piotr Guz, st.szer.spec. Michał Piotrowski i szer. Jakub Kusy. Na podsumowaniu komisja wyróżniła kadeta Jakuba Dudka. Natomiast dyrektor szkoły Marcin Węglowski podziękował wszystkim uczestnikom i przybyłej wojskowej kadrze oficerskiej i instruktorskiej wręczając wspólnie z opiekunem klas OPW w Solcu n/W okolicznościowe pamiątki z Powiatu Lipskiego oraz MiG Solec n/Wisłą. W czasie egzaminu została wyeksponowana wystawa Jednostki Strzeleckiej nr 1005 Związku Strzeleckiego „STRZELEC” im.płk. Dionizego Czachowskiego w Lipsku z którym nasza szkoła blisko współpracuje, a część uczniów jest członkami tej organizacji, która ma

Czytaj więcej »

Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W Zespole Szkół w Solcu nad Wisła w dniu 28.02.2023 r w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom” odbyły się eliminacji III grupy wiekowej starszej, uczniowie szkół ponadpodstawowych szczebel środowiskowy i Miejsko-Gminny w Solcu n/Wisłą. W ramach przypadającej w 2024 XLVI edycji OTWP komisja przy udziale dyrektora – mgr Marcina Węgłowskiego w składzie mgr inż. Tomasz Krzyczkowski -przewodniczący , mgr Iwona Wojtal – sekretarz, spośród 39 uczniów z różnych klas naszej szkoły wyłoniła najlepsze osoby w składzie : I miejsce Maciej Kasprzycki – kl.IIIA, II miejsce Weronika Mrozińska – kl.IVB, III miejsce Wiktoria Czech – kl. I A, IV miejsce Amelia Sawicka – k.I B i V miejsce Dominik Fura kl.I C. Pierwsze trzy osoby będą reprezentować naszą szkołę w eliminacjach na szczeblu powiatowym w marcu br. Uczestnicy eliminacji mogli zapoznać się z materiałami prewencyjnymi. Na podsumowaniu najlepsi uczniowie mieli przekazane gratulacje i wręczone drobne upominki. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Czytaj więcej »

EGZAMIN KOŃCOWY OPW

W dniu 29 lutego 2024 r. odbył się w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą egzamin końcowy Oddziału Przygotowania Wojskowego dla IV klasy uczestniczącej w programie MON OPW. Egzamin został podzielony

Czytaj więcej »

Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W Zespole Szkół w Solcu nad Wisła w dniu 28.02.2023 r w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom” odbyły się eliminacji III grupy wiekowej starszej, uczniowie szkół

Czytaj więcej »

Sukces naszych kadetów!!!

Drużyna kadetów naszej szkoły z oddziałów przygotowania wojskowego w składzie Bartosz Adamczyk, Igor Czerwiec, Jakub Dudek oraz Eryk Puzon pod czujnym okiem opiekuna mgr. inż. Tomasza Krzyczkowskiego wzięła dzisiaj udział

Czytaj więcej »

W hołdzie tym, którzy odeszli…

Z okazji 82. rocznicy powstania Armii Krajowej delegacja uczniów Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą, a jednocześnie przedstawicieli Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW wraz z opiekunem mgr. inż. Tomaszem Krzyczkowskim, zapaliła

Czytaj więcej »

KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS PLASTYCZNY (WEWNĄTRZSZKOLNY) „PATRON MOJEJ SZKOŁY” KAZIMIERZ WIELKI KRÓL POLSKI ORGANIZATORZY: dyrektor Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą mgr Marcin Węgłowski nauczyciel historii mgr Andrzej Kańkowski nauczyciele poloniści mgr Katarzyna

Czytaj więcej »
Skip to content