ZSSolec

Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą
ul. Łoteckiego 24,
Solec nad Wisłą

RODO

Obserwuj nas:

Ostatnie wpisy

MATURA 2024

W tym roku egzaminy maturalne rozpoczęły się 7 maja, we

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego o Ochronie Danych Osobowych (określane jako „RODO”).W związku z tym informujemy o przetwarzaniu danych osobowych oraz o zasadach, na jakich to się będzie odbywało.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 119/1)

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą, ul. Łoteckiego 24, 27-320 Solec nad Wisłą, zspsolec.pl, e-mail: zspsolec@wp.pl, tel/fax 48 3761202 reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łoteckiego 24, 27-320 Solec nad Wisłą lub przez e-mail: zspsolec@wp.pl

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym będzie się można kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łoteckiego 24, 27-320 Solec nad Wisłą, przez e-mail: zspsolec@wp.pl lub telefonicznie 514340565.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą na podstawie art. 6 ust 1 lit. A), lit. C) i lit. E) w szczególności tylko wtedy gdy:
 • Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 1. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F) RODO] w celu:
 • Marketingu produktów lub usług własnych, tj. przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji na urządzeniach komunikacji elektronicznej lub za pomocą poczty tradycyjnej;
 • Zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim uczniów i pracowników) i mienia szkoły z zachowaniem prywatności i godności osób;
 • Prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu.
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane do:
 • Systemu Informacji Oświatowe (SIO);
 • Towarzystwa Ubezpieczeniowego;
 • Podmiotów medycznych;
 • Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie;
 • Innych szkół i instytucji (konkursy, zawody, turnieje, kursy, itp.).
 1. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
 2. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane, oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
 3. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
 4. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych.
 5. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
 6. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.
 7. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego.
 8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 10. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Marcin Węgłowski
Dyrektor szkoły

Skip to content