ZSSolec

Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą
ul. Łoteckiego 24,
Solec nad Wisłą

Opłaty

Obserwuj nas:

Ostatnie wpisy

MATURA 2024

W tym roku egzaminy maturalne rozpoczęły się 7 maja, we

Opłaty

domowe-jedzenie-847x570
 
 
UWAGA!
Osoby przyjęte do internatu zobowiązane są do dokonania wpłaty
w wysokości 250 zł na numer konta:
39102043170000510201614965
 
 
Jest to opłata na pokrycie ewentualnych umyślnych szkód dokonanych przez danego ucznia mieszkającego w internacie. Opłata jest jednorazowa na cały okres pobytu wychowanka w internacie. W momencie ukończenia szkoły, lub rezygnacji z mieszkania w internacie, kwota w zależności od zniszczeń spowodowanych przez ucznia będzie zwracana.
Wpłaty dokonujemy wyłącznie na podany numer konta, z dopiskiem w tytule „Kaucja” oraz imię i nazwisko ucznia.
 

Od pierwszego września 2023 r. koszt całodziennego wyżywienia 

wynosi:

  • śniadanie 5,00 zł
  • obiad 9,00 zł
  • kolacja 5,00 zł
    RAZEM – 19 zł

Opłata stała za utrzymanie wynosi 50zł miesięcznie

Kwota miesięczna uzależniona jest od ilości dni żywieniowych, która wynika z dni nauki szkolnej.

Opłata za internat we wrześniu wynosi: 380 zł + 50 zł =430 zł

Opłata za internat w październiku wynosi: 399 zł + 50 zł =449 zł

Opłata za internat w listopadzie wynosi: 361zł + 50 zł =411 zł

Opłata za internat w grudniu wynosi: 285zł + 50 zł =335 zł

Opłata za internat w styczniu wynosi: 228zł + 50 zł =278 zł

Opłata za internat w lutym wynosi: 399zł + 50 zł =449 zł

Opłata za internat w marcu wynosi: 361zł + 50 zł = 411zł

Opłata za internat w kwietniu wynosi:  380+ 50 zł = 430

Obowiązkiem wychowanka internatu jest terminowe uiszczanie opłaty za wyżywienie i czesne do 10 dnia każdego miesiąca.

Odpłatność za  wyżywienie należy uiszczać przelewem na konto:

Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą
ul. Łoteckiego 24, 27-320 Solec nad Wisłą

Nr. konta: 70 1020 4317 0000 5102 0117 2766

W opisie proszę podać imię i nazwisko dziecka, za jaki miesiąc jest opłata.

UWAGA!

Jeżeli Państwa dziecko jest nieobecne w szkole i nie będzie korzystało z wyżywienia, należy zgłosić ten fakt dzień przed do internatu. Tylko wtedy możliwe jest odliczenie kwoty posiłków w następnym miesiącu.

Skip to content