ZSSolec

Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą
ul. Łoteckiego 24,
Solec nad Wisłą

KLAUZULA INFORMACYJNA

Obserwuj nas:

Ostatnie wpisy

MATURA 2024

W tym roku egzaminy maturalne rozpoczęły się 7 maja, we

Solec nad Wisłą, 01.09.2019 r.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą z siedzibą przy ul Łoteckiego 24, 27-320 Solec nad Wisłą, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą. Funkcję Inspektora ochrony danych w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą pełni Pani Anna Karbownik. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod numerem telefonu 514340565 lub pisemnie na adres skrzynki elektronicznej: zspsolec@wp.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia na podstawie  pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku udostępniania danych osobowych odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat (jeżeli nie ma możliwości wskazania okresu przechowywania należy podać kryterium ustalania tego okresu np. do czasu wyłonienia zwycięscy konkursu, do czasu zakończenia rekrutacji).

Posiada Pani/Pan prawo:

1)      dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;

2)      usunięcia danych osobowych;

3)      ograniczenia przetwarzania;

4)      prawo wniesienia sprzeciwu;

5)      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym (wybrać odpowiednio: wymogiem ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy).

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozbawienie dodatkowych uprawnień pracowniczych, wypowiedzenie umowy o pracę i inne konsekwencje wynikające z kodeksu pracy (jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, należy wskazać ewentualne konsekwencje niepodania danych).

Dyrektor Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą

Skip to content