Strzelnica dostosowana do energii 2000 J

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA Wartość dofinansowania: 339 658,00 zł Całkowita wartość inwestycji:  424 575,00 zł Krótki opis projektu: Strzelnica dostosowana do energii 2000 J tj. amunicji 7,62 x 39 mm na dystansie 50 m o sześciu osiach strzeleckich na jednym torze ze wspólną linią strzału z oświetlona wiatą strzelecką […]

Skip to content