INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W ZESPOLE SZKÓŁ W SOLCU NAD WISŁĄ

Udostępnij ten wpis

Czas wakacyjnego odpoczynku stał się już tylko miłym wspomnieniem. 2 września w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą zabrzmiał pierwszy dzwonek obwieszczający inaugurację roku szkolnego 2019/2020.
Dyrektor szkoły, pan Marcin Węgłowski rozpoczął tę uroczystość wspomnieniem tragicznych wydarzeń z 1939 roku, które wpisały się w historię naszej Ojczyzny. Uczestnicy spotkania uczcili minutą ciszy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, oddając tym samym hołd bohaterom poległym w walkach o wolną Polskę.
Zaproszenie na uroczystość przyjęli: przedstawiciel Powiatu Lipskiego, pan Zbigniew Ostrach oraz dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego, pan Krzysztof Górski.
Gospodarz szkoły, witając z radością  zgromadzonych na dziedzińcu nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców szczególnie serdeczne słowa skierował do pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają nowy etap kształcenia w soleckim liceum. Pan Marcin Węgłowski zapewniał, że młodzi ludzie dokonali trafnego wyboru, a zdobyta tu wiedza i doświadczenie będą dobrym początkiem drogi w dorosłość i pomogą im sprostać wyzwaniom współczesnego świata.
Pan dyrektor zaznaczył również, że obecny rok szkolny jest wyjątkowy, ponieważ wiążę się on ze zmianami wynikającymi z wprowadzenia nowego systemu kształcenia. Od września 2019 r. część uczniów rozpocznie naukę w pierwszych klasach utworzonego czteroletniego liceum na podbudowie szkoły podstawowej, natomiast pozostali nowicjusze będą przyswajać wiedzę w po raz ostatni utworzonych klasach trzyletniego liceum na podbudowie gimnazjum.
Istotną częścią inauguracji roku szkolnego było przedstawienie wychowawców klas pierwszych. Szczególnym zainteresowaniem i opieką otoczą nowych uczniów nauczyciele: dyrektor szkoły pan Marcin Węgłowski oraz panie : Agnieszka Szwagierek, Katarzyna Mikusek , Anita Madej, a także pani Wanda Tracz.
Podczas szkolnej uroczystości głos zabrał również pan Zbigniew Ostrach. Przedstawił on nowego dyrektora CKU, pana Krzysztofa Górskiego, a także podziękował byłej dyrektor CKU, pani Anicie Madej za wieloletnią, obfitującą w sukcesy zawodowe  pracę na rzecz Centrum Kształcenia ustawicznego w Solcu nad Wisłą.
Przedstawiciel  Powiatu Lipskiego, kończąc przemówienie,  życzył zarówno uczniom, jak i gronu pedagogicznemu Zespołu Szkół w Solcu  nad Wisłą wytrwałości w realizacji planów i zamierzeń wyznaczonych na najbliższe dziesięć miesięcy nauki.
Po części oficjalnej młodzież przeszła do klas na pierwsze, powakacyjne spotkania z wychowawcami.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy wielu sukcesów w zainaugurowanym roku szkolnym.

Bez kategorii

Z lekkim opóźnieniem czyli Auschwitz 2024

Od 17 maja (czyli dnia, kiedy odwiedziliśmy Auschwitz- Birkenau) do dnia dzisiejszego minęło już trochę czasu, a ja ciągle odkładałem napisanie tego krótkiego tekstu. Dlaczego?

Skip to content