Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą

Udostępnij ten wpis

W czwartek, 1 września 2022 r. dziedziniec Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą ponownie, po wakacyjnej przerwie, zaczął tętnić życiem. Uroczyście rozpoczął się kolejny rok szkolny 2022/2023, czas pracy i czas nowych wyzwań. Przypomniał o tym gospodarz uroczystości, pan Marcin Węgłowski, który z entuzjazmem  powitał przybyłego na rozpoczęcie roku szkolnego gościa, Starostę Powiatu Lipskiego, pana Sławomira Śmieciucha, grono pedagogiczne, zebraną młodzież  i obecnych rodziców.
W takim dniu jak dziś, podczas oficjalnej części uroczystości szkolnej nie mogło zabraknąć symboli narodowych, hymnu i wspomnienia daty, która w nierozerwalny sposób wiąże się z tragicznymi wydarzeniami z 1939 r. Minutą ciszy społeczność szkolna  uczciła 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej, upamiętniając tym samym cierpienie i tragiczne losy bohaterów, dzięki którym  możemy realizować swoje zadania, marzenia w niepodległej Ojczyźnie.
Po chwilach zadumy pan dyrektor życzliwie powitał uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczynają nowy etap kształcenia w soleckim liceum. Pan Marcin Węgłowski zapewnił młodych ludzi, że dokonali oni trafnego wyboru, a zdobyta tu wiedza i doświadczenie będą dobrym początkiem drogi w dorosłość i pomogą im sprostać wyzwaniom współczesnego świata. Podkreślił on jednocześnie, że od dziś ważną rolę w życiu pierwszoklasistów będą odgrywały wychowawczynie, panie: Anita Madej, Wanda Tracz i Katarzyna Sońta. To one otoczą szczególnym zainteresowaniem i opieką najmłodszych uczniów.
Istotną częścią inauguracji roku szkolnego w ZS w Solcu nad Wisłą było wystąpienie pana Starosty Powiatu Lipskiego, Sławomira Śmieciucha, który również  utwierdził uczniów w tym, że podjęli dobrą decyzję, dołączając do społeczności soleckiego liceum. Pan Starosta oczytał list od Premiera RP, pana Mateusz Morawieckiego, skierowany do nauczycieli i uczniów liceum w Solcu nad Wisłą. W przytoczonych słowach Premiera RP podkreślona została istotna rola edukacji, dzięki której zachowana jest ciągłość kultury i nie zanika świadomość przynależności człowieka  do narodowej wspólnoty. Pan Mateusz Morawiecki podkreślił w liście ogromną rolę nauczyciela w życiu młodego człowieka, który dzięki odpowiedniemu wsparciu może realizować swoje marzenia i zdobywać potrzebną w życiu wiedzę. W ostatnich słowach wystąpienia pojawiły się wyrazy uznania dla pedagogów, wychowawców za ich pracę i zaangażowanie w kształcenie kolejnych pokoleń. Zarówno dla nauczycieli, jak i  dla uczniów wybrzmiały życzenia wielu sukcesów, satysfakcji i radości w nadchodzącym roku szkolnym.
Starosta Powiatu Lipskiego, kończąc przemówienie, życzył zarówno uczniom, jak i gronu pedagogicznemu Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą wytrwałości w realizacji planów i zamierzeń wyznaczonych na najbliższe dziesięć miesięcy nauki.
Po części oficjalnej młodzież przeszła do klas na pierwsze, powakacyjne spotkania z wychowawcami.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy wielu sukcesów w zainaugurowanym roku szkolnym.

Agnieszka Siejko

 

Bez kategorii

Z lekkim opóźnieniem czyli Auschwitz 2024

Od 17 maja (czyli dnia, kiedy odwiedziliśmy Auschwitz- Birkenau) do dnia dzisiejszego minęło już trochę czasu, a ja ciągle odkładałem napisanie tego krótkiego tekstu. Dlaczego?

Skip to content