KONKURS PLASTYCZNY

Udostępnij ten wpis

KONKURS PLASTYCZNY

WEWNĄTRZSZKOLNY – IV EDYCJA
ROK SZKOLNY 2022/2023

„PATRON MOJEJ SZKOŁY”

KAZIMIERZ WIELKI KRÓL POLSKI

 

ORGANIZATORZY:

 • dyrektor Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą mgr Marcin Węgłowski
 • nauczyciel historii mgr Andrzej Kańkowski
 • nauczyciele poloniści mgr Katarzyna Sas, mgr Agnieszka Siejko
 • nauczyciel plastyki mgr Józef Michałek

CELE KONKURSU:

 • podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na temat patrona naszej Szkoły w nawiązaniu do historii
 • poznanie historii Polski i naszego regionu
 • kształtowanie poczucia estetyki
 • współzawodniczenie w dziedzinie sztuki i wiedzy historycznej

WARUNKI KONKURSU:

 • konkurs skierowany jest do młodzieży szkolnej Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą (wszystkie grupy wiekowe)
 • praca konkursowa powinna zawierać motywy historyczno /symboliczne w powyższym temacie
 • technika wykonania pracy, dowolna
 • format pracy plastycznej A-3 (duży blok)
 • praca ma być oryginalna, samodzielna, wykonana na wysokim poziomie artystycznym
 • uczeń może zaprezentować do oceny jury jedną pracę autorską
 • każda praca powinna zawierać metryczkę, podpis na odwrocie dzieła
 • dodatkowe informacje na temat wymagań konkursowych można uzyskać od nauczyciela prowadzącego konkurs mgr J. Michałka

TERMIN REALIZACJI KONKURSU:

 • prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do końca kwietnia 2023r.
 • ogłoszenie wyników nastąpi na apelu szkolnym w maju 2023r.
 • przewidywane cenne nagrody i wyróżnienia (wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego 2022/2023)
 • prace niezakwalifikowane będą do dyspozycji nauczyciela – organizatora konkursu
 • przewidywana jest wystawa pokonkursowa (galeria szkolna)

Życzymy przyjemnej i twórczej pracy.

 J.G.Michałek

Bez kategorii

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2023

22 września uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą wzięli udział w 30. już edycji akcji Sprzątanie Świata. Uczniowie zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki

Bez kategorii

SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI UCZNIÓW

Zapraszamy Rodziców na spotkanie organizacyjne z wychowawcami klas, które odbędzie się 29 września 2023 r. o godzinie 16:00. O godzinie 15:15 odbędzie się spotkanie rodziców

Skip to content