Radosne zakończenie roku szkolnego

Udostępnij ten wpis

W piątek, 25 czerwca społeczność soleckiego liceum świętowała na szkolnym dziedzińcu zakończenie roku szkolnego 2020/202. Roku, który zarówno przed uczniami, nauczycielami, jak i rodzicami stawiał wiele wyzwań związanych ze zdalnym nauczaniem.
To ostatnie przedwakacyjne spotkanie rozpoczął dyrektor Zespołu Szkól w Solcu nad Wisłą, pan Marcin Węgłowski. Z entuzjazmem powitał osoby zebrane na szkolnym placu, wspominając jednocześnie o ważnych wydarzeniach z życia szkoły, które są powodem  do radości i dumy. Pan dyrektor podziękował młodzieży i Gronu Pedagogicznemu za zaangażowanie w przygotowanie wyjątkowej uroczystości, jaką było otwarcie strzelnicy przy Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą. Podkreślił jednocześnie, że liczny udział licealistów we wspomnianym wydarzeniu świadczy o ich odpowiedzialności i włączeniu się w życie szkoły. Pan Węgłowski zachęcał zebranych, by mimo trudnego czasu pandemii uwierzyli we własne możliwości, pracowali nad sobą i nie tracili nadziei na lepsze jutro.
Pan dyrektor z radością pogratulował młodzieży szkolnych sukcesów, a uczniowie, którzy wytrwale pracowali i dzięki temu uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce, otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Zauważeni zostali również licealiści, którzy reprezentowali szkołę w konkursach plastycznych i zawodach sportowych. Docenieni za systematyczną pracę uczniowie odebrali z rąk pana dyrektora imienne listy gratulacyjne przygotowane dla rodziców.
Podczas uroczystości, w imieniu licealistów, głos zabrał przewodniczący samorządu uczniowskiego, Mateusz Wójcik. Swoimi słowami wyraził on wdzięczność panu dyrektorowi i Gronu Pedagogicznemu za cierpliwość, wyrozumiałość i uzyskane wsparcie w trudnych chwilach kończącego się roku szkolnego. Przewodniczący życzył zgromadzonym udanego wypoczynku, niezapomnianych przygód i radosnego powrotu do szkolnych ławek.
Podczas tego miłego spotkania głos zabrała również przewodnicząca Rady Rodziców, pani Iwona Wach. Przedstawicielka rodziców podziękowała panu Węgłowskiemu oraz Gronu Pedagogicznemu za przekazaną wiedzę, opiekę i zainteresowanie okazane młodzieży, gdyż w dzisiejszych czasach jest ono szczególnie istotne.
Miłym akcentem uroczystości było wręczenie panu dyrektorowi, nauczycielom i wychowawcom kwiatów będących wyrazem wdzięczności za miniony, niełatwy  czas.
Po części oficjalnej licealiści spotkali się ze swoimi wychowawcami, aby odebrać świadectwa potwierdzające promocję do następnej klasy.
Życzymy wszystkim słonecznych wakacji i wspaniałego wypoczynku, który doda sił na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/2022.

Agnieszka Siejko

Bez kategorii

Z lekkim opóźnieniem czyli Auschwitz 2024

Od 17 maja (czyli dnia, kiedy odwiedziliśmy Auschwitz- Birkenau) do dnia dzisiejszego minęło już trochę czasu, a ja ciągle odkładałem napisanie tego krótkiego tekstu. Dlaczego?

Skip to content