KONKURS PLASTYCZNY

Udostępnij ten wpis

KONKURS PLASTYCZNY
(WEWNĄTRZSZKOLNY)
„PATRON MOJEJ SZKOŁY”
KAZIMIERZ WIELKI KRÓL POLSKI

ORGANIZATORZY:

 • dyrektor Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą mgr Marcin Węgłowski
 • nauczyciel historii mgr Andrzej Kańkowski
 • nauczyciele poloniści mgr Katarzyna Sas, mgr Agnieszka Siejko
 • nauczyciel plastyki mgr Józef Michałek

 

CELE KONKURSU:

 • podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na temat patrona naszej Szkoły w nawiązaniu do historii
 • poznanie historii Polski i naszego regionu
 • kształtowanie poczucia estetyki
 • współzawodniczenie w dziedzinie sztuki i wiedzy historycznej

 

WARUNKI KONKURSU:

 • konkurs skierowany jest do młodzieży szkolnej Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą (wszystkie grupy wiekowe)
 • praca konkursowa powinna zawierać motywy historyczno/symboliczne w powyższym temacie
 • technika wykonania pracy, dowolna
 • format pracy plastycznej A-3 (duży blok)
 • praca ma być oryginalna, samodzielna, wykonana na wysokim poziomie artystycznym
 • uczeń może zaprezentować do oceny jury jedną pracę autorską
 • każda praca powinna zawierać metryczkę, podpis na odwrocie dzieła
 • dodatkowe informacje na temat wymagań konkursowych można uzyskać od nauczyciela prowadzącego konkurs mgr J. Michałka

 

TERMIN REALIZACJI KONKURSU:

 • prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do końca kwietnia 2024r.
 • ogłoszenie wyników wystąpi na apelu szkolnym w maju 2024r.
 • przewidywane cenne nagrody i wyróżnienia (wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego 2023/2024)
 • prace niezakwalifikowane będą do dyspozycji nauczyciela – organizatora konkursu
 • przewidywana jest wystawa pokonkursowa.
Bez kategorii

Z lekkim opóźnieniem czyli Auschwitz 2024

Od 17 maja (czyli dnia, kiedy odwiedziliśmy Auschwitz- Birkenau) do dnia dzisiejszego minęło już trochę czasu, a ja ciągle odkładałem napisanie tego krótkiego tekstu. Dlaczego?

Skip to content