Młodzież uczy się pomagać potrzebującym

Udostępnij ten wpis

Wielu uczniów maturalnych klas mundurowych po podsumowaniu trzech lat nauki decyduje się kontynuować edukację w tym kierunku. Widzą swoją przyszłość w policji, straży czy w wojsku, gdzie oprócz merytorycznej wiedzy ważne są postawy takie jak ofiarność i chęć niesienia pomocy potrzebującym. Takie cele wychowawcze wpisane są właśnie w innowacyjne programy wszystkich naszych klas mundurowych. Poza tym każdy człowiek, bez względu na wykonywany zawód, powinien umieć udzielić pierwszej pomocy potrzebującemu. Trzeba jednak wiedzieć, co robić, by móc uratować komuś zdrowie i życie. Tych właśnie umiejętności uczyli się nasi trzecioklasiści na kursie pierwszej pomocy przedmedycznej. Pierwsza jego część odbyła się 21 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą i miała charakter teoretyczny. Zajęcia prowadzone były przez wykładowców z Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Uczelnia ta jest naszą szkołą patronacką, z którą współpracujemy już od dziesięciu lat. Forma prowadzonych zajęć podobała się uczestnikom kursu, ponieważ prowadzący go panowie pracują na co dzień jako ratownicy medyczni i wykładowcy na kieleckiej uczelni. Ciekawa forma przekazu wzbogacona konkretnymi, przemawiającymi do wyobraźni przykładami z życia spotkała się z dużym zainteresowaniem trzecioklasistów. Nasi uczniowie brali aktywny udział w zajęciach, ponieważ omawiali już zasady resuscytacji krążeniowo – oddechowej czy pomocy przy zadławieniach na zajęciach z edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum i w liceum. Zasady udzielania pierwszej pomocy są także zawsze ćwiczone podczas organizowanych dla nich obozów przetrwania. Takich ćwiczeń jednak nigdy za wiele, by w potrzebie młodzi ludzie bez wahania podejmowali działania ratownicze. Prowadzący kurs zwrócili także młodzieży uwagę, że pomoc poszkodowanemu powinna być odruchem serca wynikającym z zasad humanitarnych i ludzkiej solidarności, a nie z lęku przed odpowiedzialnością karną, podlegającą odpowiednim paragrafom. Druga część kursu, polegająca już na praktycznym wykonywaniu ćwiczeń ratowniczych, odbędzie się w Kielcach na tamtejszej uczelni przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu. Wszyscy uczestnicy kursu otrzymają odpowiednie certyfikaty o jego ukończeniu.

Katarzyna Sas

Bez kategorii

Z lekkim opóźnieniem czyli Auschwitz 2024

Od 17 maja (czyli dnia, kiedy odwiedziliśmy Auschwitz- Birkenau) do dnia dzisiejszego minęło już trochę czasu, a ja ciągle odkładałem napisanie tego krótkiego tekstu. Dlaczego?

Skip to content