,,My, uczniowie Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą, naszej Ojczyźnie i Tobie szkoło ślubujemy…”

Udostępnij ten wpis

     Ślubowanie pierwszego rocznika uczniów Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą odbyło się w tym roku 21 listopada i miało szczególną oprawę. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 15.00 na hali sportowej. Już na długo wcześniej gromadzili się tu pierwszoklasiści i ich rodzice, chcący tego dnia towarzyszyć swoim pociechom.

    Dowódcą uroczystości był w tym dniu uczeń klasy III przygotowania wojskowego Mateusz Miller, który rozpoczął od złożenia meldunku Dyrektorowi szkoły panu Marcinowi Węgłowskiemu. Po odśpiewaniu hymnu narodowego i wciągnięciu flagi państwowej na maszt rozpoczęła się długo przygotowywana uroczystość. Do wszystkich licznie zebranych gości, nauczycieli, rodziców i uczniów przemówił Dyrektor szkoły. Powitał przybyłych, którzy zechcieli uświetnić swą obecnością tę ważną szkolną uroczystość. Byli to: ks. kan. Krzysztof Maj, Wojciech Skurkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Marek Suski – poseł na sejm RP, Anna Kwiecień – posłanka na sejm RP, ppłk Jacek Zaniewski – Dowódca 1 Batalionu Drogowo – Mostowego w Dęblinie, Józef Sosnowski – Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego, Sławomir Śmieciuch – Starosta Powiatu Lipskiego, Marek Szymczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą, insp. Wojciech Brandt – Komendant Powiatowy Policji w Lipsku, st. bryg. Tomasz Krzyczkowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, Łukasz Łyczkowski – Prezes OSP w Solcu nad Wisłą, Romuald Kowaleczko – radny Powiatu Lipskiego, Witold Bujakowski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Ochrony Zabytków w Radomiu oraz Jacek Węcławowicz – projektant i wykonawca szkolnej strzelnicy.

   Pan Węgłowski, zwracając się do pierwszoklasistów nie krył dumy, ale też wzruszenia, że ponad 100. uczniów rozpoczęło w roku szkolnym 2022/2023 naukę w trzech klasach pierwszych. Gorąco powitał uczniów liceum ogólnokształcącego, oddział przygotowania wojskowego i innowacyjną klasę ,,policyjną”. Pierwszaków jako pełnoprawnych uczniów liceum powitała Gabriela Skwira, gratulując dobrego wyboru szkoły i zapewniając o pomocy ze strony starszych kolegów. Honoru ślubowania na sztandar szkoły dostąpili w tym roku uczniowie: Oliwia Barańska – Ic, Roksana Bielińska – Ib, Jakub Łyczkowski – Ia oraz Joanna Orłowska – Ia. W imieniu pierwszoklasistów głos zabrał Kacper Lewandowski, który powiedział m.in. My „nowicjusze” możemy obiecać, że spełnimy złożone przyrzeczenia i dołożymy wszelkich starań, by zostawić po sobie trwały ślad. Zobowiązujemy się także stać się chlubą tej wspaniałej soleckiej szkoły średniej.

Atmosfera tegorocznego ślubowania była szczególnie uroczysta. Złożyło się na to wiele elementów: zaproszeni goście, którzy przemawiając gratulowali pierwszoklasistom wyboru szkoły i życzyli wielu sukcesów w nauce, licznie przybyli rodzice i bliscy naszych uczniów, występ orkiestry i perfekcyjne przygotowanie uczniów wszystkich roczników. Łzy wzruszenia widać było u wychowawczyń klas i szczególnie dumnych ze swych pociech tego dnia rodziców.

Całość uroczystości uświetnił występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia, która jak co roku wykazała się profesjonalizmem i stworzyła niepowtarzalny nastrój uroczystości.

Na koniec, tradycyjnie, dla pokrzepienia ciała po przeżytych emocjach panie kucharki przygotowały dla wszystkich pyszną grochówkę.

Wszystkim uczniom klas pierwszych gratulujemy pięknej uroczystości ślubowania i życzymy wielu sukcesów w nauce.

Katarzyna Sas

Bez kategorii

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2023

22 września uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą wzięli udział w 30. już edycji akcji Sprzątanie Świata. Uczniowie zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki

Bez kategorii

SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI UCZNIÓW

Zapraszamy Rodziców na spotkanie organizacyjne z wychowawcami klas, które odbędzie się 29 września 2023 r. o godzinie 16:00. O godzinie 15:15 odbędzie się spotkanie rodziców

Skip to content