NOMINACJA UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH

Udostępnij ten wpis

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

W dniu 26 kwietnia  miała miejsce podniosła uroczystość Nominacji uczniów trzeciego rocznika klas mundurowych, kończących naukę w murach naszej szkoły. Jest to wydarzenie bez precedensu, z bogatą oprawą, przy udziale władz i licznych gości, wśród których znaleźli się: pan Paweł Jędraszek – Wicestarosta powiatu lipskiego, pan Jerzy Pasek – Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Lipsku, pani Lucja Śmieszek – radna Rady Powiatu, mł.insp. Wojciech Brandt – Komendant Powiatowy Policji w Lipsku, bryg. Tomasz Krzyczkowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, pani Anita Madej – dyrektor  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą, pan Łukasz Łyczkowski – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu nad Wisłą oraz poczet sztandarowy OSP w Solcu.

Nominacja jest wydarzeniem podsumowującym trzyletni cykl szkolenia specjalistycznego uczniów klas mundurowych. Certyfikaty, które otrzymują uczniowie są dla nich ważnym dokumentem ułatwiającym ubieganie się o przyjęcie do służby w policji lub w straży pożarnej, ponieważ na ich podstawie otrzymują oni dodatkowe punkty podczas rekrutacji. Z wieloletniego doświadczenia i informacji docierających do szkoły wiemy, że nasi absolwenci po odbyciu szkolenia w naszej placówce są rzeczywiście bardzo dobrze przygotowani do pracy w formacjach mundurowych.

Aktu Nominacji dokonali komendant powiatowy Policji w Lipsku mł. Insp. Wojciech Brandt i komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski w asyście dyrektora szkoły pana Marcina Węgłowskiego.

Tegorocznej Nominacji towarzyszyło jeszcze jedno bardzo podniosłe wydarzenie – strażackie ślubowanie na sztandar OSP Solec złożyła grupa absolwentów profilu strażackiego naszej szkoły. Byli to pełnoletni uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani i pomyślnie ukończyli podstawowy kurs OSP pierwszego stopnia.W ten sposób – niejako symbolicznie  – solecka szkoła średnia powróciła do przedwojennych, chlubnych tradycji, kiedy to w jej murach działała młodzieżowa drużyna strażacka. Zachowało się po niej nieco zdjęć i informacji, które wyeksponowane zostały w Izbie Tradycji Szkoły. Podsumowując stwierdzić należy, że uroczystość Nominacji to ważny element życia szkoły, trwale wpisujący się w jej misję i tradycje. Ceremonia, oprawa, przebieg i treść całej tegorocznej imprezy wywarły bardzo duże pozytywne wrażenie na uczniach, nauczycielach  i  przybyłych gościach, którzy w swoich wystąpieniach podkreślali wagę tego wydarzenia i gratulowali naszym trzecioklasistom wspaniałej postawy i zaangażowania. A już za niecały rok… kolejna Nominacja!

Bez kategorii

KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS PLASTYCZNY WEWNĄTRZSZKOLNY – IV EDYCJA ROK SZKOLNY 2022/2023 „PATRON MOJEJ SZKOŁY” KAZIMIERZ WIELKI KRÓL POLSKI   ORGANIZATORZY: dyrektor Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą

Skip to content