Nominacja uczniów klas – policyjnej i wojskowej

Udostępnij ten wpis

19 kwietnia 2024 roku odbyła się w naszej szkole piękna i doniosła uroczystość Nominacja uczniów klas mundurowych kończących szkołę. To wydarzenie należy obok ślubowania do ważniejszych momentów w życiu społeczności licealnej, które na trwałe wpisało się w kalendarz corocznych imprez. W tym roku certyfikaty ukończenia szkolenia specjalistycznego uzyskali uczniowie klasy policyjnej i po raz pierwszy uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Punktualnie o godz. 15. 00 przy chłodnej, ale słonecznej pogodzie, która jak zwykle nie zawiodła, na szkolnym placu zgromadzili się uczniowie, nauczyciele, rodzice i bliscy czwartoklasistów oraz zaproszeni goście. Swą obecnością spotkanie uświetnili: ks. dr Krzysztof Maj, pan Sławomir Śmieciuch Starosta Powiatu Lipskiego, pan Marek Szymczyk – Burmistrz Miasta Gminy w Solcu nad Wisłą, kapitan Jacek Piotrowski, reprezentujący 1. Warszawską Brygadę Pancerną oraz 18. Brygadę Zmotoryzowaną z Poniatowej, porucznik Emilia Mich z 4. Pułku Saperów z Dęblina, porucznik Damian Dudek z Wojskowego Centrum Rekrutacji W Radomiu, nadkomisarz Konrad Rusin zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku, st. bryg. Łukasz Maciejewski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz poczet sztandarowy organizacji „Strzelec”.

Dowódcą uroczystości był Igor Czerwiec, uczeń trzeciego rocznika Oddziału Przygotowania Wojskowego, który rozpoczął spotkanie złożeniem meldunku dyrektorowi szkoły, panu Marcinowi Węgłowskiemu. Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu hymnu dyrektor skierował swoje słowa do maturzystów. Wręczenia Certyfikatów potwierdzających naukę w klasach mundurowych dokonał również dyrektor szkoły, a gratulacje młodzieży złożyli wszyscy zaproszeni goście. Nominacja jest wydarzeniem podsumowującym trzyletni cykl szkolenia specjalistycznego uczniów klas mundurowych. Certyfikaty, które otrzymują nasi absolwenci są dla nich ważnym dokumentem, ułatwiającym ubieganie się o przyjęcie do służby w Policji lub w wojsku.

W dalszej części spotkania pełni powagi, ale też wyraźnie wzruszeni czwartoklasiści przekazali młodszym kolegom Dekalog ucznia szkoły średniej w Solcu nad Wisłą, kontynuując w ten sposób zainicjowaną przez dyrektora M. Węgłowskiego kilka lat wcześniej tradycję. W imieniu uczniów opuszczających mury szkoły głos zabrała Magdalena Gałek, przekazująca Dekalog. Trzecioklasiści z dumą i świadomie go przyjęli, o czym poinformowała wszystkich przemawiająca Iga Mordak, uczennica klasy IIIa. W imieniu uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego głos zabrała Martyna Gontkiewicz. W swym wystąpieniu podziękowała panu dyrektorowi Węgłowskiemu oraz dowództwu i instruktorom 4. Pułku Saperów w Dęblinie, jednostce patronackiej za praktyczne przygotowanie do dalszej edukacji wojskowej. Uroczystość swym występem uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia. Na koniec wspaniałej, podniosłej i perfekcyjnie przygotowanej przez asp. szt. w stanie spoczynku Tomasza Wielickiego Nominacji odbyła się defilada młodzieży ulicami Solca.

Na pewno piękne i wzruszające chwile dzisiejszej Nominacji zostaną w pamięci uczniów, rodziców, zaproszonych gości, wychowawców, nauczycieli uczestniczących w spotkaniu i wszystkich biorących udział w wydarzeniu.

Wszystkim uczniom gratulujemy uzyskania Certyfikatów ucznia klasy mundurowej i życzymy realizacji wszystkich dalszych planów i zamierzeń.

Katarzyna Sas

Bez kategorii

MATURA 2024

W tym roku egzaminy maturalne rozpoczęły się 7 maja, we wtorek. Pierwszego dnia zawsze sprawdzane są wiadomości i umiejętności z języka polskiego. Wszyscy zdający, czyli

Bez kategorii

Targi Polsecure w Kielcach

25 kwietnia uczniowie klas policyjnych Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą brali udział w Targach Polsecure w Kielcach. 142 wystawców z 13 krajów prezentowało wszystko

Skip to content