Uczniowie Zespołu Szkół z Solca nad Wisłą na obozie szkoleniowym „Strzelca” – zorganizowanego pod kryptonimem – „UNITARKA 2023”

Udostępnij ten wpis

W dniach od 1 do 3 grudnia 2023 roku został zorganizowany obóz szkoleniowy pod kryptonimem ”UNITARKA 2023” przez Jednostkę Strzelecką nr 1005 ZS „STRZELEC” Organizację Społeczno-Wychowawczą im. płk Dionizego Czachowskiego w Lipsku we współpracy z naszą szkołą – Zespołem Szkół w Solcu nad Wisłą oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.

Pierwszy dzień szkoleniowy – Lipsko.

Szkolenie rozpoczęło się dnia 1 grudnia 2023r w Lipsku od pokazu ratowniczego zmiany służbowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lipsku, który obejmował pożar wewnętrzny obiektu wraz z uwięzieniem poszkodowanego. Strażacy-ratownicy użyli sprzętu ratowniczo-gaśniczego który posiadają na swoim wyposażeniu oraz dokonali ewakuacji poszkodowanego w bezpieczną strefę, gdzie udzielono mu kwalifikowanej pomocy medycznej. Następnie uczniowie przystąpili do szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, które prowadzili strażacy ratownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje medyczne. Kolejno każdy z uczestników szkolenia pod nadzorem instruktorów przy wykorzystaniu zestawów ratownictwa medycznego przeszedł cykl szkoleniowy.

Następnie grupa szkoleniowa udała się do budynku „Strzelca”, gdzie uzupełniła umundurowanie oraz uczestniczyła w szkoleniu teoretycznym z zakresu posługiwania się mapą i przyrządami topograficznymi. Kolejnym punktem szkolenia było praktyczne szkolenie z topografii w terenie z podziałem na drużyny z marszem do Solca nad Wisłą. Po nocnym  przybyciu do obiektu szkoły kontynuowano kolejne punkty szkoleniowe zgodnie z programem :- uruchomienie służby dyżurnej zgrupowania,- polowe zakwaterowanie na wojskowych łóżkach,-  wspólny posiłek, -apel wieczorny, – toaleta ,-sprzątanie rejonów i capstrzyk.

Drugi dzień szkoleniowy.
2 grudnia 2023r – Solec nad Wisłą.

Pobudka, poranna zaprawa, śniadanie i rozpoczęcie szkolenia ogólnowojskowego służby wewnętrznej na podstawie obowiązujących regulaminów oraz rodzajów i budowy broni palnej. Następnie zostało przeprowadzone szkolenie z rodzajów, budowy i rzutu granatem. Kolejno odbyło się szkolenie strzeleckie na strzelnicy szkoły poprzedzone szkoleniem i instruktarzem strzeleckim oraz BHP.  Pod nadzorem instruktorów posiadających odpowiednie uprawnienia do posługiwania się bronią palną uczestnicy odbyli strzelanie wykorzystując poszczególne postawy strzeleckie z broni długiej  kbks (amunicja bocznego zapłonu kaliber 5,6 mm) oraz poszczególnych rodzajów broni krótkiej pistoletów (amunicja centralnego zapłonu kaliber 9 mm). Po obiedzie odbyły się kolejne tematy szkoleniowe m. innymi rodzaje alarmów oraz indywidualne środki ochrony przed skażeniami w tym szczegółowo teoretycznie i praktycznie zapoznano się ze sprzętem ochrony dróg oddechowych. Na zakończenie szkolenia odbyło się przypomnienie  Polskich Symboli Narodowych oraz historii strzelca i organizacji pro obronnych jakie działają na terenie kraju.

Trzeci dzień szkoleniowy.
3 grudnia 2023r – Solec nad Wisłą

Realizacja zgodnie z zatwierdzonym programem szkolenia. M. innymi przy wykorzystaniu zimowych warunków terenowych, maskowanie i szkoła przetrwania. Opanowanie sytuacji kryzysowych poprzez dostosowanie się do panujących warunków z wykorzystaniem dostępnych środków, wykonanie schronienia ze śniegu. Budowa szałasu w warunkach zimowych. Egzamin na zakończenie szkolenia. Apel końcowy, podsumowanie obozu szkoleniowego, podziękowania dla uczestników i kadry, rozdanie świadectw i dyplomów. Zdanie rejonów. Rozwiązanie zgrupowania. W obozie szkoleniowym wzięło udział 13 uczestników – uczniów oraz 7 instruktorów kadry JS nr 1005 ZS”STRZELEC” OSW w Lipsku (st. chor. ZS Jacek Piotrowski, ppor. WP Marek Gierasiński, st. sier. ZS Piotr Bednarski, sier. ZS Michał Gajewski, plut. ZS Monika Podgórska ,plut. ZS Jakub Mejzner ,razem 20 osób.

insp. ZS Tomasz Krzyczkowski

Nauczyciel OPW w Solcu n/Wisłą

 


Bez kategorii

Z lekkim opóźnieniem czyli Auschwitz 2024

Od 17 maja (czyli dnia, kiedy odwiedziliśmy Auschwitz- Birkenau) do dnia dzisiejszego minęło już trochę czasu, a ja ciągle odkładałem napisanie tego krótkiego tekstu. Dlaczego?

Skip to content