150 lat szkoły średniej w Solcu nad Wisłą

Udostępnij ten wpis

Z wielką radością i dumą informujemy, że w 2016 roku przypada 150. rocznica utworzenia szkoły średniej w Solcu nad Wisłą. Z tej niezwykłej okazji planujemy zorganizowanie Zjazdu Absolwentów, który będzie doskonałym sposobem godnego uczczenia tego doniosłego wydarzenia.
Jesteśmy świadomi ogromu zadań, jakie stają przed nami w związku z tymi ambitnymi zamierzeniami. Aby przygotowania do Zjazdu Absolwentów przebiegły sprawnie oraz zakończyły się w oczekiwany przez wszystkich absolwentów, sympatyków, pracowników i uczniów naszej Alma Mater sposób, planujemy powołanie w czerwcu 2015 roku Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Absolwentów 2016.
Wszystkich, którzy czują się emocjonalnie związani z naszą szkołą, którym leży na sercu jej dobro tak dzisiaj jak i w przyszłości, którzy czują w sobie energię i chęć pomocy, zapraszamy do pracy w ramach tego Komitetu.
Chcielibyśmy, aby jednym z głównych elementów planowanych uroczystości było nadanie naszej szkole imienia i sztandaru. W chwili obecnej pojawiła się godna i nie budząca kontrowersji propozycja osoby patrona dla naszej placówki. Tą postacią jest wybitny budowniczy i władca Polski, który ma także silne i udokumentowane związki z Solcem – król Kazimierz Wielki. To temu władcy zawdzięcza nasza miejscowość  lokację na prawie magdeburskim i nadanie praw miejskich około roku 1347, co znacząco podniosło rangę Solca     i przyczyniło się do jego rozwoju w następnych stuleciach. Patronat Wielkiego Króla w połączeniu ze stylową architekturą kompleksu budynków dydaktycznych i sakralnych oraz wysokim poziomem nauki dopełniałby wyjątkowości walorów wybranej przez młodzież szkoły i zobowiązywał do określonej postawy. Byłby też ukłonem w stronę bogatej tradycji szkoły w dziedzinie propaństwowego, patriotycznego wychowania i symbolicznym powrotem do jej nazwy po 1916 r. jako Królewsko – Polskiego Seminarium Nauczycielskiego.
Bardzo liczymy na żywe zainteresowanie naszymi zamierzeniami, a może pojawią się jeszcze jakieś inne, lepsze pomysły… Zapraszamy wszystkich do konstruktywnej dyskusji.

Dyrektor Marcin Węgłowski,
nauczyciele, pracownicy
i uczniowie szkoły średniej w Solcu

Bez kategorii

Nominacja uczniów klas – policyjnej i wojskowej

19 kwietnia 2024 roku odbyła się w naszej szkole piękna i doniosła uroczystość Nominacja uczniów klas mundurowych kończących szkołę. To wydarzenie należy obok ślubowania do

Skip to content