Otwarcie nowego internatu

13 października 2016 r. dokonano uroczystego otwarcia nowej części internatu. Wraz z rozwojem naszej szkoły i stale rosnącą liczbą uczniów konieczne było stworzenie nowych miejsc noclegowych. Zadanie poszerzenia bazy noclegowej stało się zadaniem priorytetowym dla Dyrektora szkoły p. Marcina Wegłowskiego, który rozpoczął starania już w czerwcu 2016 r. Wiadomo już było wtedy po przeprowadzonym naborze […]

“Wolność jest w nas…”

Wychowując młodzież w duchu patriotyzmu, kultywując tradycje naszego państwa szczególnie pamiętamy o wydarzeniach i datach, które kształtują tożsamość Polaków. Dziejowym zwycięstwem, które pozwoliło uwierzyć zniewolonemu narodowi w słowa pieśni Józefa Wybickiego Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy… było odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Ten bardzo istotny fakt, który zapisał się na kartach historii 11 listopada 1918 […]

Skip to content