“Wolność jest w nas…”

Udostępnij ten wpis

Wychowując młodzież w duchu patriotyzmu, kultywując tradycje naszego państwa szczególnie pamiętamy o wydarzeniach i datach, które kształtują tożsamość Polaków. Dziejowym zwycięstwem, które pozwoliło uwierzyć zniewolonemu narodowi w słowa pieśni Józefa Wybickiego Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy… było odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Ten bardzo istotny fakt, który zapisał się na kartach historii 11 listopada 1918 r. rokrocznie jest wspominany przez społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą. Tym razem, 10 listopada uczciliśmy  98.rocznicę powstania II Rzeczpospolitej. Młodzież  soleckiego liceum pod opieką pań: Katarzyny Sas i Agnieszki Siejko zaprezentowała wzruszający program artystyczny przepełniony poezją i utworami muzycznymi o tematyce patriotycznej. Pięknymi słowami wierszy i pieśni uczniowie ukazali ducha walki oraz niezłomność naszych przodków, którzy podobnie jak wybitny wódz Józef  Piłsudski marzyli o suwerennej ojczyźnie. Szczególnie wzniosły, pełen powagi charakter uroczystości został podkreślony poprzez odpowiednio dobrany repertuar, obecność symboli narodowych oraz wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego przez zebranych nauczycieli i uczniów. Ta wyjątkowa lekcja historii ukazała młodzieży 123 letnią drogę Polaków do wolności – pełną cierpienia, wielkiego patriotyzmu i bezgranicznego oddania narodowej sprawie.

Obecnie, żyjąc w wolnym państwie, jesteśmy zobowiązani realizować testament bohaterów, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę. Kolejne rocznice Święta Niepodległości mają uświadamiać nie tylko młodzieży, że suwerenna Polska jest najwyższą wartością i to od współczesnego pokolenia zależy, jakie będą jej przyszłe losy.

Bez kategorii

Z lekkim opóźnieniem czyli Auschwitz 2024

Od 17 maja (czyli dnia, kiedy odwiedziliśmy Auschwitz- Birkenau) do dnia dzisiejszego minęło już trochę czasu, a ja ciągle odkładałem napisanie tego krótkiego tekstu. Dlaczego?

Skip to content