EGZAMIN KOŃCOWY OPW

Udostępnij ten wpis

W dniu 29 lutego 2024 r. odbył się w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą egzamin końcowy Oddziału Przygotowania Wojskowego dla IV klasy uczestniczącej w programie MON OPW. Egzamin został podzielony na dwie części teoretyczną w formie testu z pytaniami dotyczącymi zagadnień realizowanych wg programu na zajęciach z przygotowania wojskowego w pierwszych trzech latach nauki i obozu szkoleniowego odbytego w czwartym roku nauki. Część praktyczna została przeprowadzona na terenie obiektu szkoły oraz wydzielonego terenu ćwiczebnego za halą gimnastyczną. W zakres egzaminu praktycznego wchodziły zagadnienia z: taktyki, szkolenia strzeleckiego, szkolenia medycznego, terenoznawstwa, szkolenia inżyniersko-saperskiego, OPBMR oraz musztry i znajomości regulaminów wojskowych. Do egzaminu przystąpiło 14 uczniów, którzy uzyskali pozytywne wyniki z obu części egzaminu szkolenia wojskowego na poziomie szkoły średniej. Egzamin został przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną z 4 Pułku Saperów z Dęblina, Wojskowego Centrum Rekrutacji z Radomia oraz Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą. Imienny skład komisji przedstawiał się następująco: por. Emilia Mich – przewodnicząca, ppor. Monika Wodecka – członek, mgr inż. Tomasz Krzyczkowski – sekretarz, oraz instruktorzy: plut Mirosław Dukielski, st.kpr. Piotr Guz, st.szer.spec. Michał Piotrowski i szer. Jakub Kusy. Na podsumowaniu komisja wyróżniła kadeta Jakuba Dudka. Natomiast dyrektor szkoły Marcin Węglowski podziękował wszystkim uczestnikom i przybyłej wojskowej kadrze oficerskiej i instruktorskiej wręczając wspólnie z opiekunem klas OPW w Solcu n/W okolicznościowe pamiątki z Powiatu Lipskiego oraz MiG Solec n/Wisłą. W czasie egzaminu została wyeksponowana wystawa Jednostki Strzeleckiej nr 1005 Związku Strzeleckiego „STRZELEC” im.płk. Dionizego Czachowskiego w Lipsku z którym nasza szkoła blisko współpracuje, a część uczniów jest członkami tej organizacji, która ma podpisane porozumienie z resortem obrony narodowej i działa na terenie ziemi lipskiej od 3 Maja 1993 r – jako jednostka terenowa.

Bez kategorii

Nominacja uczniów klas – policyjnej i wojskowej

19 kwietnia 2024 roku odbyła się w naszej szkole piękna i doniosła uroczystość Nominacja uczniów klas mundurowych kończących szkołę. To wydarzenie należy obok ślubowania do

Skip to content