KAZIMIERZ WIELKI PATRONEM NASZEJ SZKOŁY

Udostępnij ten wpis

W związku z planami nadania naszej szkole imienia Kazimierza Wielkiego
zapraszamy wszystkich chętnych uczniów
do udziału
w konkursie wiedzy, poświęconym temu wybitnemu władcy polskiemu.

Cele konkursu:

– konkurs jest jednym z działań podjętych w ramach procesu nadania naszej szkole imienia Kazimierza Wielkiego;
– rozbudzenie zainteresowań historycznych u uczniów naszej szkoły;
– pogłębienie wiedzy na temat postaci Kazimierza Wielkiego i czasów, w których żył

Formy konkursu:

  • Praca pisemna na temat: Kazimierz Wielki – władca, który wyprzedzał epokę.

Wymagania techniczne: objętość – maksymalnie 3 strony, czcionka Times New Roman 12, w formie wydruku.

Napisane prace należy dostarczyć w terminie nieprzekraczalnym 8 .IV. 2020 r do nauczycieli historii : Andrzej Kańkowski, Hanna Kańkowska

  • Quiz historyczny

Uczestnicy rozwiązują arkusz konkursowy zawierający różnorodne zadania.
Zakres tematyczny obejmuje okres panowania W. Łokietka i K. Wielkiego w powiązaniu z historią powszechną Europy.

Literatura:

– podręczniki historii na poziomie podstawowym i rozszerzonym
– biografie K. Wielkiego np. J. Wyrozumski – Kazimierz Wielki: A. Klubówna – Ostatni z wielkich Piastów.

 Czas trwania – 45 minut. Termin16.IV. 2020 r.

Zgłoszenia do konkursu: do 8.IV. 2020 r  –  przyjmują :Andrzej Kańkowski, Hanna Kańkowska

Nagrody:

  • Najcenniejszą jest wiedza, zdobyta podczas przygotowań do konkursu 🙂
  • Nagrody książkowe dla zwycięzców jednej i drugiej formy konkursu
  • Najlepsze wypracowania zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły
  • Nauczyciele historii i przedmiotów pokrewnych docenią w odpowiedni sposób udział swoich uczniów w obydwu formach konkursu 🙂
  • Sponsorem konkursów historycznych w naszej szkole jest już od jakiegoś czasu …krówka 🙂 Tradycja zobowiązuje.

ZAPRASZAMY !

Bez kategorii

MATURA 2024

W tym roku egzaminy maturalne rozpoczęły się 7 maja, we wtorek. Pierwszego dnia zawsze sprawdzane są wiadomości i umiejętności z języka polskiego. Wszyscy zdający, czyli

Bez kategorii

Targi Polsecure w Kielcach

25 kwietnia uczniowie klas policyjnych Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą brali udział w Targach Polsecure w Kielcach. 142 wystawców z 13 krajów prezentowało wszystko

Skip to content