Król Edyp i Antygona – tragiczne dzieje rodu Labdakidów…

Udostępnij ten wpis

Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań humanistycznych młodzieży nie musi ograniczać się tylko do szkolnej pracowni. Warto zachęcać uczniów do poszukiwań innych źródeł, dzięki którym poszerzą swoją wiedzę, a teksty literackie staną się im bliższe. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom naszych licealistów, rokrocznie organizowane są wyjazdy na spektakle, podczas których młodzież zapoznaje się z teatralną realizacją znanych dzieł. Również w bieżącym roku szkolnym, 8 października, dzięki zaangażowaniu wychowawczyń –Agnieszki Siejko i Doroty Urban pierwszoklasiści stali się świadkami widowiska Projekt Sofokles- Król Edyp, Antygona.

Uczniowie z zainteresowaniem prześledzili tragiczne losyrodu Labdakidów odtworzone w dwóch odsłonach przez aktorów Teatru Nowego ze Słupska. Spektakl Bogusława Semotiuka był doskonałym dopełnieniem lekcji języka polskiego, podczas których licealiści zapoznali się z dwiema częściami Trylogii Tebańskiej. Problematyka dzieł okazała się dość bliska współczesnemu odbiorcy, ponieważ podobnie jak w czasach Sofoklesa ludzie niejednokrotnie muszą podejmować  życiowe decyzje i ponosić ich konsekwencje.

Aktorzy wcielający się w antycznych bohaterów  skłonili  młodych widzów do refleksji, przypominając im odwieczną prawdę, że żadne  ludzkie życie nie może przeminąć bez cierpienia.

Licealiści docenili wysoki poziom artystyczny przedstawienia, a wrażenia estetyczne zostały spotęgowane poprzez stosowną dekorację, klasyczne stroje, a szczególnie istotny okazał się bliski kontakt z aktorem i żywym słowem. Zdecydowanie można stwierdzić, że młodzieży spodobał się powyższy projekt i odpowiada im taka forma obcowania z kulturą wysoką.

Agnieszka Siejko

Bez kategorii

Nominacja uczniów klas – policyjnej i wojskowej

19 kwietnia 2024 roku odbyła się w naszej szkole piękna i doniosła uroczystość Nominacja uczniów klas mundurowych kończących szkołę. To wydarzenie należy obok ślubowania do

Skip to content