NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Udostępnij ten wpis

Już od kilku lat dzień pierwszy marca jest jednym z tych niepowszednich, wyjątkowych dni także dla naszej szkolnej społeczności. Tego dnia przywołujemy pamięć o tych szlachetnych, niezłomnych, wyklętych żołnierzach, którzy nigdy nie pogodzili się z komunistyczną dyktaturą i z wizją świata narzuconą przez Stalina i jego popleczników. Mając do wyboru konformizm, oportunizm i zakłamanie albo honorową, szlachetną walkę o słuszną sprawę niepodległości ojczyzny, mieli odwagę stanąć po właściwej stronie. Byli niezłomni, nieugięci, choć skazani na klęskę, ale wierni do końca ideom, w które wierzyli. Postawa wielu z nich może być wzorem do naśladowania dla następnych pokoleń. Dziś żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju, takiej ofiary składać nie musimy. Jednak pamiętajmy, że zawsze należy opowiadać się po stronie prawdy, dobra i prawdziwego patriotyzmu – to jesteśmy winni naszej ojczyźnie.
Tegoroczne uroczystości Dnia Pamięci w naszej szkolnej społeczności miały trzy główne akcenty. Już w przeddzień Dnia Pamięci uczniowie ZSP w Solcu zaciągnęli wartę honorową przed pomnikiem nauczycieli i wychowanków soleckiej szkoły średniej uczestników walk o wolną Polskę. Znicze pamięci zapalili komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Pan Tomasz Krzyczkowski, wójt Gminy Solec Pan Marek Szymczyk, dyrektor ZSP w Solcu Pan Marcin Węgłowski, reprezentujący Komendę Powiatową Policji Pan Tomasz Wielicki oraz delegacja uczniów szkoły. Tego dnia miała miejsce jeszcze jedna miła uroczystość – nauczyciel naszej szkoły Pan Sebastian Żądło otrzymał z rąk komendanta PSP w Lipsku Pana Tomasza Krzyczkowskiego dyplom nadany przez Starostwo Powiatowe w Lipsku w uznaniu zasług dla obronności kraju.
W piątek 1 marca delegacja uczniów ZSP w Solcu ze sztandarem wzięła udział w uroczystościach zorganizowanych przez Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Lipsku. Największa zaś grupa uczniów wraz z dyrektorem Marcinem Węgłowskim oraz nauczycielem przedmiotów obronnych Sebastianem Żądło została zaproszona na uroczystości Dnia Pamięci do 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Wysłuchaliśmy wykładu historyka radomskiego oddziału IPN na temat działalności Żołnierzy Niezłomnych w regionie radomskim. Kolejnym punktem spotkania była połączona z filmem informacja o wojskach obrony terytorialnej. Ostatnim punktem programu było okolicznościowe wystąpienie sekretarza stanu w MON Pana Wojciecha Skurkiewicza.

Marcin Węgłowski

Bez kategorii

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2023

22 września uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą wzięli udział w 30. już edycji akcji Sprzątanie Świata. Uczniowie zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki

Bez kategorii

SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI UCZNIÓW

Zapraszamy Rodziców na spotkanie organizacyjne z wychowawcami klas, które odbędzie się 29 września 2023 r. o godzinie 16:00. O godzinie 15:15 odbędzie się spotkanie rodziców

Skip to content