Pierwsze koty za płoty, czyli próbna matura

Udostępnij ten wpis

W dniach 22 – 25 listopada w naszej szkole, tak jak w wielu szkołach ponadgimnazjalnych, odbywały się próbne egzaminy maturalne. Co roku przygotowuje je wydawnictwo Operon. Próbne matury są dla uczniów miernikiem tego co potrafią, a nad czym muszą jeszcze sporo popracować. Dla nas nauczycieli wyniki egzaminów są wskazówką, z jakimi zagadnieniami uczniowie sobie dobrze radzą, a z jakimi mają sporo problemów, nad którymi należy pracować dalej.

Matura próbna z Operonem wygląda jak prawdziwy egzamin. Jak zwykle pierwszego dnia odbył się sprawdzian z języka polskiego, drugi dzień to matematyka, w czwartek piszący mierzyli się z językami obcymi. Ostatniego dnia każdy mógł sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności z dodatkowych obowiązkowych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym.

Jeden z tematów wypracowania z języka polskiego brzmiał: Jaki wpływ na człowieka mogą mieć książki?. Pracę należało napisać na podstawie podanego fragmentu ,,Lalki” autorstwa Bolesława Prusa. Trzeba było także odwołać się do innego tekstu kultury.Drugi temat polegał na interpretacji sonetu odeskiego Adama Mickiewicza pt. ,,Do Niemna”.Część zadań z arkusza należało rozwiązać w oparciu o analizę tekstu autorstwa prof. Jana Miodka.

Wiadomo, że przystępując do próbnego egzaminu maturalnego uczniowie chcą przede wszystkim zweryfikować swoją wiedzę z poszczególnych przedmiotów. Ważne jest także sprawdzenie, jak właściwie gospodarować czasem, czy jak poradzić sobie ze stresem. Oczywiście jak zawsze opinie maturzystów na temat poziomu arkuszy były podzielone. Jak było naprawdę zweryfikują wyniki. W każdym razie maturzystom życzymy powodzenia.

Katarzyna Sas

Bez kategorii

Z lekkim opóźnieniem czyli Auschwitz 2024

Od 17 maja (czyli dnia, kiedy odwiedziliśmy Auschwitz- Birkenau) do dnia dzisiejszego minęło już trochę czasu, a ja ciągle odkładałem napisanie tego krótkiego tekstu. Dlaczego?

Skip to content