„Święta miłości kochanej Ojczyzny… – oto najprostsza, a zarazem najbardziej wymagająca definicja patriotyzmu”

Udostępnij ten wpis

Wychowując młodzież w duchu patriotyzmu, przekazując wielowiekowe tradycje naszego państwa, szczególnie ważne jest, by nie zatracać pamięci o datach, wydarzeniach i dziełach, które wynoszą miłość do Ojczyzny do rangi najwyższej wartości i kształtują tożsamość narodową Polaków.
Dziejowym zwycięstwem, które pozwoliło uwierzyć zniewolonemu narodowi w słowa pieśni Józefa Wybickiego Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy … było odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Ten bardzo istotny  dla narodu polskiego fakt, który zapisał się na kartach historii 11 listopada 1918 r. rokrocznie jest  upamiętniany przez społeczność Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą. Po raz kolejny  soleckie liceum włączyło się w akcję Niepodległa do hymnu, a podczas uroczystej akademii, 13 listopada, uczczona została 101. rocznica wyzwolenia narodu polskiego spod 123. letniej niewoli w zaborach : pruskim rosyjskim i austriackim.
Młodzież soleckiej szkoły średniej pod opieką pań: Katarzyny Sas i Agnieszki Siejko zaprezentowała wzruszający program artystyczny przepełniony poezją i  utworami muzycznymi o tematyce patriotycznej. Licealiści pięknymi słowami z wierszy m.in. J. Lechonia, K. Wierzyńskiego, E. Słonimskiego, a także chwytającymi za serca pieśniami ukazali ducha walki oraz niezłomność naszych przodków, którzy podobnie jak wybitny wódz – Józef Piłsudski, marzyli o suwerennej ojczyźnie.
Uczniowie nawiązali do tragicznych losów nierzadko bezimiennych bohaterów, którzy nie dali zabić w sobie ducha polskości. To dzięki ich odwadze i determinacji Polska powróciła na mapy, a Mazurek Dąbrowskiego, biało- czerwona flaga i godło pozostały symbolami, których wartość była i jest niepodważalna.
Ta listopadowa lekcja historii, pełna patriotyzmu, patosu i wspomnień, po raz kolejny uświadomiła nam, Polakom, że pamięć o przodkach, którzy oddali życie za niepodległość Najjaśniejszej, jest moralnym obowiązkiem całego narodu.

Agnieszka Siejko

Bez kategorii

Nominacja uczniów klas – policyjnej i wojskowej

19 kwietnia 2024 roku odbyła się w naszej szkole piękna i doniosła uroczystość Nominacja uczniów klas mundurowych kończących szkołę. To wydarzenie należy obok ślubowania do

Skip to content