UCZCILIŚMY 103. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Udostępnij ten wpis

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
Ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości,
Ani nie ma prawa do przyszłości…

Józef Klemens Piłsudski

Wychowując młodzież w duchu patriotyzmu, kultywując tradycje naszego państwa szczególnie pamiętamy o  wydarzeniach i datach, które  kształtują tożsamość Polaków. Dziejowym zwycięstwem, które pozwoliło uwierzyć zniewolonemu narodowi w słowa pieśni Józefa Wybickiego Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy… było odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Ten bardzo istotny fakt, który zapisał się na kartach historii 11 listopada 1918 r. rokrocznie jest wspominany przez  społeczność Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą. Tym razem, 18 listopada 2021 r. Apelem Poległych uczciliśmy 103. rocznicę odzyskania przez  Polskę Niepodległości. Symbole narodowe, sztandar Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą i rozbrzmiewający dźwięk werbli po słowach ,,Polegli na polu chwały” nadały podniosłego charakteru szkolnej uroczystości.
Podczas apelu oddaliśmy hołd uczestnikom walk o wolność,   wśród których byli również nauczyciele i uczniowie Królewsko – Polskiego Seminarium Nauczycielskiego w Solcu nad Wisłą. Swoją postawą zaświadczyli oni o wielkim poświęceniu, odwadze i oddaniu narodowej sprawie.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił pan dyrektor Marcin Węgłowski, podkreślając, że Polska jest najwyższą wartością i to od współczesnego pokolenia zależy, jakie będą jej przyszłe losy. Pan dyrektor uświadomił zebranej młodzieży, że w dzisiejszych czasach postawa patriotyczna zobowiązuje do pamięci o bohaterach, którzy poświęcili swoje życie za Ojczyznę, a także do uczciwości i sumiennego wykonywania codziennych obowiązków. Myśląc o dniu jutrzejszym naszej Ojczyzny, warto przytoczyć słowa wypowiedziane przez Marszałka Józefa Piłsudskiego: ,,Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości”.
Apel Poległych  był dla społeczności szkolnej  wyjątkową lekcją  historii, pełną zadumy i powagi, lekcją, która po raz kolejny uświadomiła licealistom, że pamięć o przodkach, którzy oddali życie za niepodległość Polski  jest moralnym obowiązkiem całego narodu.

Agnieszka Siejko

Bez kategorii

Z lekkim opóźnieniem czyli Auschwitz 2024

Od 17 maja (czyli dnia, kiedy odwiedziliśmy Auschwitz- Birkenau) do dnia dzisiejszego minęło już trochę czasu, a ja ciągle odkładałem napisanie tego krótkiego tekstu. Dlaczego?

Skip to content