Uczniowie ZSP w Solcu nad Wisła gościli w KP PSP w Lipsku i KPP w Skarżysku – Kamiennej

Udostępnij ten wpis

W środę, 22 listopada uczniowie klasy I b uczestniczyli w zajęciach odbiegających od tradycyjnych szkolnych lekcji. W tym dniu mieli oni możliwość poszerzyć swoją wiedzę zdobywaną podczas zajęć: „prewencji Policji”, „wybranych zagadnieniach bezpieczeństwa przeciwpożarowego” i „przysposobienia wojskowego”.
Licealiści pod opieką pań: Agnieszki Siejko i Agnieszki Szwagierek gościli w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i w Komendzie Powiatowej Policji w Skarżysku – Kamiennej.
Pobyt w jednostce KPPSP w Lipsku rozpoczął się od zapoznania uczniów z centrum dowodzenia – najważniejszym miejscem usprawniającym pracę  i działanie strażaków. Młodzież z zaciekawieniem wysłuchała informacji dotyczących warunków przyjęcia do straży i szerokiego zakresu działań powyższej formacji. Prowadzący spotkanie strażacy uświadomili uczniom, że służba tej grupy mundurowej wiążę się nie tylko z gaszeniem pożarów, ale także z prewencją, usuwaniem klęsk żywiołowych oraz z wszelkimi działaniami mającymi na celu ochronę życia i zdrowia ludzkiego. Podkreślili oni jednocześnie jak ważne jest, by osoby realizujące się w tym zawodzie potrafiły szybko i skutecznie reagować w trudnych sytuacjach.
Strażacy poszerzyli zainteresowania licealistów związane z rodzajami pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, ich oznakowaniem, a także wyposażeniem podstawowym i dodatkowymi urządzeniami ułatwiającymi strażakom udzielanie pomocy poszkodowanym w wypadkach.
Licealiści mieli możliwość zapoznać się z wnętrzem wozu pożarniczego i przymierzyć ubranie bojowe strażaka.
Bliższe zapoznanie z działalnością kolejnej ze służb mundurowych przebiegło podczas wizyty uczniów soleckiego liceum w KPP w Skarżysku – Kamiennej.
Policjanci w ciekawy sposób przybliżyli młodzieży funkcjonowanie i szeroki zakres działań formacji, która służy społeczeństwu, broniąc jego bezpieczeństwa. Funkcjonariusze przedstawili młodym ludziom warunki rekrutacji do Policji, przybliżyli zasady działania poszczególnych wydziałów, zachęcając jednocześnie do podjęcia pracy w tym zawodzie. Pierwszoklasiści zostali oprowadzeni po najważniejszych pomieszczeniach w komendzie, w których odbywają się przesłuchania  podejrzanych. Miejscem wzbudzającym zainteresowanie licealistów była dobrze wyposażona siłownia umożliwiająca policjantom dbanie o kondycję fizyczną. Jednak pomieszczeniem, w którym młodzież spędziła najwięcej czasu była nowoczesna strzelnica. Funkcjonariusz przybliżył słuchaczom rygorystyczny regulamin korzystania z tego miejsca, a także w ciekawy sposób zaprezentował młodzieży różne rodzaje broni, omawiając zasady jej użytkowania. Zainteresowani uczniowie pod kontrolą profesjonalistów mieli możliwość przećwiczyć prawidłową postawę strzelecką i poprawne trzymanie broni. Podobnie jak w jednostce straży pożarnej i tu znaleźli się chętni, by zapoznać się z pojazdami służbowymi, którymi dysponuje KPP w Skarżysku – Kamiennej.
Pobyt w powyższych komendach był dla pierwszoklasistów z klasy mundurowej bardzo ciekawym doświadczeniem i lekcją przybliżającą ważną i odpowiedzialną służbę w powyższych formacjach.
Dopełnieniem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Orła Białego. Miejsce to okazało się szczególnie atrakcyjne dla osób, które interesują się historią i militariami. Uczniowie zapoznali się z bogatym zbiorem eksponatów znajdujących się w budynku  będącym niegdyś siedzibą zawiadowcy huty ,,Rejów”. Jednak największe wrażenie na młodzieży wywarła kolekcja zabytkowych sprzętów wojskowych ujęta w pięciu strefach tematycznych: lotniczej, pancernej, morskiej oraz artylerii lufowej i rakietowej. Licealiści po wysłuchaniu ciekawostek przybliżonych przez przewodnika skorzystali z propozycji wejścia na pokład zabytkowego samolotu transportowego IŁ -14.
Interesujący program wycieczki niewątpliwie spełnił oczekiwania pierwszoklasistów kształcących się w klasie o profilu mundurowym.
Składamy podziękowania strażakom z KPPSP w Lipsku i policjantom z KPP w Skarżysku – Kamiennej za miłe przyjęcie i przekazaną wiedzę.

Agnieszka Siejko

Bez kategorii

Nominacja uczniów klas – policyjnej i wojskowej

19 kwietnia 2024 roku odbyła się w naszej szkole piękna i doniosła uroczystość Nominacja uczniów klas mundurowych kończących szkołę. To wydarzenie należy obok ślubowania do

Skip to content